Affärsnytta genom erfarenhet

Peligro hjälper såväl nystartade företag som etablerade aktörer med allt från att sätta affärsplan och affärsmål till att förbereda exit. Vi har även expertkunskap i frågor kring IT-strategi och vilka lösningar och system ni ska arbeta med.
Affärsutveckling

Undvik dyrbara beslut

Gör rätt från början till slut. Vi hjälper dig med allt från affärsplan till exit.

Läs mer
Mentorskap

Bli en duktig chef

Bakom ett framgångsrikt företag står oftast en duktig ledare. Vi hjälper dig.

Läs mer
Investering

Kapital för att utvecklas

Är din affärsidé bra och drivkraften stark kan Peligro gå in med kapital.

Läs mer
Affärsutveckling

Rätt beslut för framgångsrika affärer

Med mångårig erfarenhet av att framgångsrikt dra igång och driva företag hjälper vi både er som ligger i startgroparna och ni som vill ta nästa steg i utvecklingen av företaget. Vi kan även vara behjälpliga med att utveckla en plan för dig eller er som önskar göra exit inom ett eller ett par år. Peligro har även ett stort nätverk av företagsledare med stor kunskap, erfarenhet och bred kontaktyta.

Smart med Business Forward

Peligros grundläggande idé när vi går in i utvecklingsarbeten är att arbeta snabbt och effektivt. Därför använder vi modeller och metoder som gör arbetsprocessen enkel och ger mätbara mål. Business Forward SMART är en av modellerna.

Specifikt: Är målen specificerade och tydliga?
Mätbart: Hur ska målen mätas?
Accepterat: Är målen accepterade i ledning och organisation?
Realistiskt: Klarar vi att uppnå målen?
Tid: Vilken är vår tidsplan?

Vi kan bland annat hjälpa dig med:

  • Affärsidé: Vad ska du sälja, till vem och varför?
  • Affärsplan: Vilka är verksamhetens mål ska affärsidén genomföras?
  • Vision: Vilken är drömmen ni vill förverkliga och stjärnan ni navigerar efter?
  • Marknadsplan: Vilka är åtgärderna för att nå marknadsmål och kunder?
  • Budget: Hur ser ekonomin ut idag och hur ska den se ut de närmsta åren?

Vi kontaktar dig:

Fyll i alla fält.

Vikten av strategier

Genom att utveckla och arbeta med långsiktiga strategier kan vardagliga beslut tas snabbare och uppsatta mål bli enklare att nå. Men hur gör man och vad ska strategierna innehålla? Föreläsningen ger handfasta råd och exempel på hur de lilla företaget kan göra.

Mentorskap

hitta din roll i ledarskapet

Lunch varannan vecka, arbetsmöte en förmiddag i månaden eller avstämningar per telefon och mail – hur mycket mentorskap du önskar avgör du. För även om marknader, teknik och branscher är under ständig förändring är de grundläggande ledarfrågorna ofta desamma. Framförallt handlar det om att alla i ledande positioner under perioder behöver inspiration och personligt stöd för att utvecklas.

Vi kontaktar dig:

Fyll i alla fält.
Investering

Idé och stark drivkraft sökes

Peligro investerar huvudsakligen i verksamheter där vi kan vara med i utvecklingen av affärer och varumärke. Avgörande incitament för Peligros engagemang är att verksamheten har en stark entreprenöriell drivkraft samt en affärsidé med ekonomisk bärkraft och en tydlig vision om framtiden.

Vi kontaktar dig:

Fyll i alla fält.
Engagemang

Verksamheter vi är engagerade i

Peligro är delägare och mer eller mindre involverade i flera verksamheter och företag.

Peligro investerar huvudsakligen i verksamheter där vi kan vara med i utvecklingen av affärer och varumärke.

Intervju-banner
Intervju med Thomas Lantz, Grundare och ägare av Peligro.

«Idéer kan vilken idiot som helst ha»

Thomas Lantz
År 2000 drog Thomas Lantz igång IT-företaget Make IT. Femton år senare kände han att det var dags att ta nästa steg. Både personligen och för Make ITs del. Nu hjälper han andra företagare genom Peligro.

– Ett stort misstag en del entreprenörer och företagsledare som äger sina bolag gör, är att hänga sig kvar vid sina företag. Det gäller att förstå när det är dags att gå vidare.

Thomas Lantz ger exempel på flera företag och verksamheter som alla skulle må bättre av om ägarna tog ett steg bakåt i den operativa driften och överlät den åt nya krafter. Själv hade han kunnat fortsätta driva Make IT med framgång, men för att ett företag ska ta nästa steg i sin utveckling menar han att det är viktigt att släppa in nya krafter som ser saker från ett annat perspektiv.
– Men ännu viktigare är kanske att man redan när man drar igång har en strategi för hur man ser på företaget om låt säga tio år. Och hur man vill göra sin exit. Framförallt om det är många delägare.

Ofta tänker entreprenörer inte på det viset. De är så uppfyllda av att driva igång sina verksamheter. Framtiden är bara en rosa möjlighet i fjärran. Dessutom anser många att utvecklingen går så fort att strategier ändå bara blir inaktuella dammiga dokument.
– Inget kunde vara mer fel. Med den inställningen överlåter man kontrollen både av sin personliga utveckling och företaget på yttre faktorer. Operativt och taktiskt är yttre påverkansfaktorer naturligtvis styrande, men den långsiktiga strategin är inte en fråga om produkter och tjänster. Den handlar om att ha en vision med tydliga delmål att navigera efter.

Det är i frågor likt dessa Peligro kan vara ett stöd för nya, unga företag. Thomas Lantz har med Make IT drivit upp ett blomstrande företag i en IT-bransch där konkurrensen varit hård både från stora drakar och små uppstickare. Dessutom med snabb teknisk utveckling som hot och möjlighet. Han är även initiator och delägare i företag med helt andra verksamheter. Det är genom dessa erfarenheter och sitt breda kontaktnät Peligro kan agera rådgivare, inspiratör och mentor. Peligro kan även tänka sig att gå in med kapital om förutsättningarna är de rätta.
– Men vi undanber oss lycksökare som kommer dragandes med idéer utan plan för genomförande. En god vän sa en gång att idéer kan vilken idiot som helst ha, det gäller att kunna genomföra dem. Peligro sitter gärna i baksätet och ger goda råd men i förarsätet måste det sitta en vass förare, avslutar Thomas Lantz.

Nyheter

«Hjälpt oss ta rätt beslut»

– Thomas Lantz är snabbfotad och orädd. Han får oss att hålla tempo, säger David Wengbrand, vd och grundare av Wrebit, fintechbolaget som erbjuder bokföring och fakturering i mobilen.

Hängande conveyors för bilindustrin

När riskkapitalbolaget InkInvest gick in med kapital i Wrebit år 2016 önskade Wrebit ha med någon från bolaget i sin styrelse. Den rollen fick Thomas Lantz tack vare sin IT-bakgrund i Make IT. Efter fyra nyemissioner och en hel del kontakt mellan styrelsemötena har Wrebit och David Wengbrand även haft stor nytta av Thomas Lantz andra kompetenser.

– Som entreprenör är Thomas duktig på att snabbt ha läget och analysen klar för sig. Det har hjälpt oss att ta rätt beslut för att komma vidare. Han har även fått med sig InkInvest på de fyra nyemissionerna.

Wrebit är Sveriges enda kompletta bokförings- och fakturerings-app som laddas ned till mobil eller surfplatta. Man riktar sig mot småföretagare för att förenkla deras vardag, och antalet kunder växer.

– Dessutom samarbetar vi med Telenor, Unionen och drygt 120 redovisningsbyråer runtom landet, avslutar David Wengbrand.

«OCS utveckling resulterade i förvärv»

Bolaget OCS utvecklar och säljer interna transportsystem med conveyors för produktionsprocesser och lagringssystem. Conveyorlösningarna bygger på en patenterad friktionsbaserad teknik som möjliggör smidiga, tysta och rena förflyttningar för den moderna industrin.

Hängande conveyors för bilindustrin

Verksamheten gick bra men år 2016 önskade man hjälp att ta företaget till nästa nivå, varför man anlitade Peligro och bjöd in Thomas Lantz till den strategiska ledningsgruppen. Där fokuserade Lantz först på att skapa en gemensam övergripande målbild hos ägare och ledning. Att alla är överens om målbilden är avgörande för utvecklingen av en verksamhet. Speciellt i bolag som drivs strategiskt, taktiskt och operativt av ägarna, vilket var fallet med OCS. Målbilden styrde sedan det fortsatta arbetet där Lantz med workshops och utvecklingsmodeller tog fram vision, affärsidé, organisationsstruktur samt marknadsmässiga och ekonomiska mål tillsammans med ägare och ledning. Lantz fungerade även som mentor till en av cheferna i ledningsgruppen.

En viktig del i utvecklingen var även att sätta strukturer och rutiner för var olika frågor diskuteras och beslut tas – ledningsgrupp, styrelse eller advisory board. Detta då det inte är ovanligt i många bolag att operativa, taktiska och strategiska frågor blandas samman, är dåligt förberedda inför möten samt behandlas i fel forum, vilket är ineffektivt samt skapar irritation och försenar beslut.

Under utvecklingen av olika scenarios för OCS dök även frågan om att ta in ytterligare ägare upp. Möjligheten att ta in delägare i bolaget analyserades och resulterade i att man kontaktade en större rådgivare för bolagsförsäljning, vilken uppdrogs att undersöka marknaden. Det visade sig finnas flera intressenter där man till sist valde att gå vidare med industrigruppen Axel Johnson International.

Axel Johnson International gjorde i december 2018 ett majoritetsförvärv av OCS vilket var deras första investering inom industriell automation. Förvärvet är en del i gruppens långsiktiga strategi att förvärva och utveckla teknikföretag som erbjuder tekniska lösningar inom strategiskt utvalda nischmarknader. Vid genomlysningen inför förvärvet poängterades vikten av det utvecklingsarbete som gjorts hos OCS.

OCS kommer fortsätta verka under sitt nuvarande varumärke som en del av Axel Johnson Internationals affärsområde Industrial Solutions, och nuvarande ägare kommer fortsätta i sina roller och ha en fortsatt betydande ägarandel i bolaget. Delägarskapet ger nya möjligheter för OCS och man är nu väl positionerade för att fortsätta växa, både på befintliga och nya marknader. Thomas Lantz är kvar på sin plats i ledningsgruppen för den fortsatta utvecklingen av OCS.

Elin Häggberg driver blogg

Förtjänt trovärdighet

Elin Häggberg driver bloggen Teknikfik.se och berättar för Internetworld om hur man bäst samarbetar med influencers. En intressant artikel på många sätt, men som alltid är förtjänt trovärdighet alltid bättre än betald.

Läs mer
Röd stuga - Falu Rödfärg

Skydda dina tillgångar

Har du koll på dina immateriella värden? Falu Rödfärg höll på att slänga ut sina med rödfärgen, men tog tag i saken och kunde höja sina priser rejält. Läs den lärorika och intressanta historien hos PRV som kan mest om hur du skyddar dina immateriella värden.

Läs mer